Willkommen beim Kreuz Ass Feuchtwangen 
Wappen Wappen Fächer FächerKreuz Ass
coolGrill - Pokal 2014 in der Fischerhütte
Tabelle vom 11.07.2021 18:23© jg

Platz NameSchnittPunkteSerien Top Flopgew. verl. vdG % Quam Fabian
1Hanne Schlatterer14502900216401260291630,00974,0090A
2Müller Frank1229245821706752243820,00893,50160A
3Schürlein Angelika12252450213201130241610,00963,0090A
4Bähr Rolf1151230121329972221105,00964,00200A
5Burmeister Volker110122022122797518110
953,00170A
6Kukutschka Philipp10412082211339492023
912,5060A
7Brünnecke Georg9041807212925152066
772,50110A
8Spielmann Irene83716732109757616312
843,00240A
9Roth Horst780156028976632042
832,0035A
10George Jürgen769153828367021756
772,50120A
11Gewich Josef7421483283165214311
822,50220A
12Hefner Gunther5561112264346924124
672,0080A
13Kiefer Herbert544108726883991019
912,50180A

zum vergrößern - einfach anklicken
Grill - Pokal - Sieger
Jahr
Name
Punkte
2020
Coronabedingt
a u s g e f a l l e n
0
2019
G ü n t e r
F e l l n e r
2867
2018
D i e t r i c h
S t o l l
2627
2017
K a r l - H e i n z
S c h l e i c h e r
2425
2016
G ü n t e r
F e l l n e r
2743
2015
K a r l - H e i n z
S c h l e i c h e r
2527
2014
H a n n e
S c h l a t t e r e r
2900
2013
P h i l l i p p
K u k u t s c h k a
2561
2012
W e r n e r
K i e f e r
2285
2011
H o r s t
R o t h
2511
2010
G u n t h e r
H e f n e r
2009
P h i l l i p p
K u k u t s c h k a
2008
F r a n k
M ü l l e r
2007
W e r n e r
K i e f e r
IB: 11.07.2021 18:23:59         ER_2014G-Tabelle.inc pix© 2010-2021 alle Rechte vorbehalten VG88 pixImpressum | GästebuchpixDSkVpixBSkVpixVG88pix014pix029pix012pix010pix004pixLV08