Willkommen beim 1.SC Dinkelsbühl 
SWappen Wappen Fächer FächerSC DKB
cool

Grill - Pokal 2023 
am 22. Juli 2023 - Tabelle vom 22.07.2023 18:55© jg

Platz NameSchnittPunkteSerien Top Flopgew. verl. vdG % Quam Fabian
1Wegert Dieter1128225521320935243820,00893,50160A
2Stoll Dietrich11282255211571098223920,00883,50180A
3Schirrle Andreas110822162125895821395,00884,00180A
4Zwilling Roman9971994212427521739 853,00180A
5George Jürgen870174028928481939 863,00180A
6Schürlein Angelika8611721213593622135 883,00100A
7Müller Marianne700140027116891435 822,00100A
8Rüger Gerd687137428415331766 742,50120A
9Fellner Günter6391278211391391754 772,5080A

Vielen Dank an unseren Gastgeber Andreas


zum vergrößern - einfach anklicken


bisherige Grill-Pokal-Gewinner
Jahr
Name
Punkte
2023
D i e t e r
W e g e r t
2255
2019
H a n s
S o m m e r b u t g e r
2624
2018
G ü n t e r
F e l l n e r
2370
2017
D i e t r i c h
S t o l l
2959
2016
G e o r g
B r ü n n i c k e
2462
2015
G e r d
R ü g e r
2353
2014
F r a n z
D e i s s l e r
2873
2013
R o l f
B ä h r
2619
2012
H e l m u t
Z i m m e r m a n n
2835
2011
D i e t e r
M e r b i t z
3095
2010
R a l f
F r a n k e
3197
2009
A n g e l i k a
S c h ü r l e i n
2654
2008
F r i t z
M ü l l er
2599
IB: 22.07.2023 18:55:38         ER_2023G-Tabelle.inc pix© 2010-2023 alle Rechte vorbehalten VG88 pixImpressumpixDSkVpixpixVG88pix027pix029pix012pix010pix004pix