Willkommen bei Limes Skat Aalen 
Wappen Wappen Fächer FächerLimes Skat Limes Skat Limes Skat
coolVereinsmeister
Jahr
Name
Schnitt
2021
S t e f a n
H a u b u s
1048
2020
M a n f r e d
S c h m i d t
1073
2019
M a n f r e d
S c h m i d t
1059
2018
M a n f r e d
S c h m i d t
1094
2017
M a n f r e d
S c h m i d t
1094
2016
B e r t h o l d
Z i n k s t e i n
1131
2015
M a n f r e d
S c h m i d t
1083
2014
M a n f r e d
S c h m i d t
1126
2013
M a n f r e d
S c h m i d t
1298
2012
M a n f r e d
S c h m i d t
1139IB: 08.12.2021 11:49:25         ER_Vereinrang.php pix© 2010-2021 alle Rechte vorbehalten VG88 pixImpressum | GästebuchpixDSkVpixBSkVpixVG88pix027pix014pix012pix010pix004pixLV08